วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายศิมล หลักเลิศ ณ วัดถลางพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ และให้คำแนะนำการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาท (คู่สมรส) ของสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อให้ทายาทได้ดำเนินการต่อไป
680364

680363

680365