วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสุภิญญา แก้วแกมจันทร์ ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ได้มอบเงินค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก จำนวน 1,000.00 บาทให้แก่ทายาท และชี้แจงการขอรับค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อให้ทายาทได้ดำเนินการต่อไป สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณครูสุภิญญา แก้วแกมจันทร์ และขอให้ดวงวิญญาณของคุณครูไปสู่สัมปรายภพด้วยเทอญ
สุภิญญา1

สุภิญญา2

สุภิญญา3