วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสาวสุขศรี วิเชียรบรรณ ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ได้มอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้แก่ทายาท พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อให้ทายาทดำเนินการต่อไป…สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์สุขศรี วิเชียรบรรณ และขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์สุขศรี วิเชียรบรรณ ไปสู่ที่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ.

สุขศรี วิเชียรบรรณ_๒๑๐๑๒๗_0

สุขศรี วิเชียรบรรณ_๒๑๐๑๒๗_1

สุขศรี วิเชียรบรรณ_๒๑๐๑๒๗_2

สุขศรี วิเชียรบรรณ_๒๑๐๑๒๗_3

สุขศรี วิเชียรบรรณ_๒๑๐๑๒๗_4

สุขศรี วิเชียรบรรณ_๒๑๐๑๒๗_5