วางพวงหรีดเคารพศพและจ่ายค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 20 พฤษภาคม 25ุ64 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนายธีระ กิ่งแก้ว ณ วัดไชยธาราม (วัดฉลอง) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ได้มอบเงินทำบุญบำเพ็ญกุศลศพและเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000.00 บาท ให้แก่นางเตือนตา กิ่งแก้ว คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ด้วย
วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๕๒๔_17

วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๕๒๔_13วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๕๒๔_7วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๕๒๔_4

วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๕๒๔_3

วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๕๒๔_1

วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๕๒๔_0