สกสค.จังหวัดภูเก็ต สัญจรบริการจ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.  และให้บริการนอกสถานที่ยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพจำนวนเงิน 200,000  บาท
รายนางสาวกาญนา  ฉวรรณกุล  เมื่อวันที่  19  เมษายน  2559
ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข)  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

13278129_1106676592724143_1004564639_n       13281946_1106676609390808_1728629607_n