สถานพยาบาล สกสค.ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน  2559 สถานพยาบาล สกสค. ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ตามหน่วยจุดตรวจ 9 จุดดังนี้ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  2. โรงเรียนวิชิตสงคราม  3. โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 4. โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 5. โรงเรียนสตรีภูเก็ต 6. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 7. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลับ 8. โรงเรียนเกาะสิเหร่  9. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้รับการบริการ ณ หน่วยจุดตรวจเป็นอย่างดีและเป็นที่พอใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาตรวจสุขภาพ

13483243_882047501938855_8911340585466668718_o

13515237_1125215934203542_1079340255_n

13521196_1125216557536813_920965674_n

13515237_1125215934203542_1079340255_n

13487506_1125216667536802_572131577_n

 

13487278_1125216007536868_612817519_n

13487786_1294436323918550_1392752504_n

13480404_1294436663918516_430613311_n

13492858_1125216487536820_1182953749_n

 

13480122_1294436527251863_1324101933_n

13511534_1294436543918528_558261679_n