สพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ” สพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 1″ ณ สนามสุระกุล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายชลำ อรรถธรรม รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยนายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทีมงานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตั้งใจจัดให้เด็กนักเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ตได้เล่นกีฬา และแสดงความสามารถเชิงกีฬา -กรีฑา ภายใต้คำขวัญ “มิตรภาพเหนือชัยชนะ”
393908393909393910393912393907393902