สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

13237727_1235471893159836_8534015487322682784_n

สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ตจ่ายเงินค่าจัดการศพ นางสาวกาญจนา    ฉวรรณกุล สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรมให้แก่นายเทิดเกียรติ ฉวรรณกุลทายาท จำนวน 200,000 บาท วันที่  18  พฤษภาคม  2559
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต