สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ไดัประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 02/2560  ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
 เมื่อเวลา 13.30 น.

17012689_1359628617428938_468217036_n

17077952_1359628587428941_996459826_n (1)