สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. อาจารย์ถวิล ภริงคาร

เมื่อ  วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560  (ภาคบ่าย)  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ (นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และ น.ส.จรรยาพร จันทร์ทิพย์) ได้เดินทางไปวางหรีดเคารพศพ       อ.ถวิล ภริงคาร อดีต ผอ.ร.ร.บ้านไม้ขาว,ร.ร.หงษ์หยกบำรุง,ร.ร.วัดมงคลวราราม และให้บริการการขอรับเงินค่าจัดการศพจากเงินสงเคราะห์ครอบครัวก่อน 2 แสนบาท ที่วัดโฆษิตวิหาร อ.เมือง จ.ภูเก็ต จะมีการฌาปนกิจศพ อ.ถวิลฯ ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 นี้ 17105501_1359633944095072_185815286_n

17078006_1359635134094953_572854620_n

17101709_1359635190761614_235600123_n17092180_1359634927428307_1520162755_n