สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมบุคลากรแกนนำ เครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดสวัสดิการ/สวัสดิภาพ

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560(ภาคเช้า) นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุม” บุคลากรแกนนำเครือข่ายความร่วมมือในการจัด สวัสดิการ-สวัสดิภาพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ” เพื่อประสานงาน,ประสานโครงการ-กิจกรรมสำคัญด้านสวัสดิการ-สวัสดิภาพที่จะจัดให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปี 2560 มีบุคลากรแกนนำเครือข่ายความร่วมมือฯ 4 เครือข่าย เข้าร่วมประชุม รวม 11 คน ดังนี้ 1.ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ( (1) นายขัมน์ สุขาพันธ์ รองประธานชมรมฯ (2) นางเมธนี สู้งาน ผช.เลขานุกาชมรมฯ 2. ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต (1) นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประธานศูนย์ ฯ (2) ผศ.สมพงศ์  ศิริสมบัติ รองประธานศูนย์  (3) นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ เลขานุการศูนย์ ฯ 3. เครือข่ายครูไทยสุขภาพดีมีแบ่งปันด้วยหลัก 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) (1) นางสมจิต ศิลปศาสตร์ ประธานเครือข่ายฯ (2) นางสุดารัตน์ ทองหอม เลขานุการเครือข่ายฯ 4. ผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส ของหน่วยงาน สพฐ. อ.ถลาง นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ อ.เมือง นายบุญชู มานะเสรี อ.กะทู้ นายธีรฤทธิ์ นิธิศักดิ์ดำรง อปท. นายสุจินต์ อมตพันธุ์ นอกจากการประสาน โครงการ-กิจกรรมที่จะดำเนินการ ในปี 2560 แล้ว ที่ประชุมยังได้ให้ข้อคิด-ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ – คุณภาพ การดำเนินการจัดสวัสดิการ-สวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตอีกหลายประการ ซึ่งจะได้นำข้อคิด-ข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป
18109506_1418366374888495_1748791406_n

18110405_1418366411555158_1114364000_n

18110471_1418366528221813_1818293198_n

18136403_1418366388221827_482475775_n18142964_1418366404888492_770473152_n18155305_1418366394888493_1272230951_n