สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ให้บริการแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ภาคเช้า ให้บริการการยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. 200,000 บาท ราย อาจารย์นวลน้อย สุทธิโอสภ อดีตครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่วัดโฆษิตวิหาร ” ครอบครัว…เราดูแล ” ” บริการดุจญาติมิตร ด้วยจิตสำนึกบริการ” ค่ะ
20068124_1496049347120197_393267475_n

20068411_1496049287120203_1102991107_n