สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยา

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ภาคเช้า นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต และพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ( ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา) เป็นประธานในพิธีฯ มีกิจกรรมสำคัญ ที่คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันดำเนินการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ดังนี้ 1. การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อรวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. การสวดมนต์และนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล(น.ส.ไพลิน เพ็งสา น.ร.ชี้น ม.6/1 กล่าวบทอศิรวาท ) 4. การรำถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในชุด “ผู้หญิงของแผ่นดิน” ฝึกซ้อมโดย น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา 5. พิธีมอบเกียรติบัตร” แม่ดีเด่น “ของนักเรียนชั้นต่างๆ รวม 12 คน และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 6. กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนชั้นต่างๆ รวม 42 ทุน รวมเป็นเงิน 58,000 บาท 7. กิจกรรมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “ความรักของแม่” ประกวดภาพถ่ายกับคุณแม่พร้อมคำบรรยาย หัวข้อ “รักแม่ที่สุดในโลก” ประกวดคลิปวิดีโอสั้นๆ หัวข้อ “แม่จ๋า หนูรักแม่” งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เป็นกิจกรรมสำคัญประจำปี ที่โรงเรียนกะทู้วิทยาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ขอชมเชย ผอ.ปัญญา หัตถิ ผอ.โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะครูของโรงเรียนกะทู้วิทยา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานได้อย่างดียิ่ง

20815017_1528292513895880_611703512_n

20793058_1528292487229216_1789639072_n