สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมงานแสดงมุฑิตาแก่ผู้เกษียณอายุปี 2559

เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายความร่วมมืออันได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดภูเก็ต,ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต,สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกร์ออมทรัพย์ครูจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต การประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สวัสดิการของผู้รับบำนาญ,บำเหน็จ,บำนาญรายเดือน,สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เป็นไปด้วยดี ทำให้ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 135  คน ได้รับประโยชน์อย่างมากและได้จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้มอบองค์เทพพระพฤหัสบดี ให้แก่ครูและบุคลกรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน ทำให้ผู้ร่วมงานทุกคนประทับใจและมีความสุขโดยทั่วกัน

14593291_1202743529784115_1464185575_n

14593437_1202743543117447_1199065672_n

14593400_1202743133117488_130397861_n

14542647_1202743003117501_1969400362_n

14555727_1202743403117461_984742306_n

14555539_1202743469784121_430226579_n

14556071_1202743433117458_1705896584_n

14543616_1202743496450785_665249694_n