สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 12  กันยายน  2560   สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต นายวันชัย  พงษา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. นายคณิต ประทีป ณ ถลาง ณ  วัดพระทอง อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต
37057