สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต “บริการสมาชิก ช.พ.ค. นอกสถานที่”

สกสค.ภูเก็ตให้บริการ สมาชิก ช.พ.ค-ช.พ.ส. แจ้งย้ายสังกัดฯ และ หน่วยหักเงินเดือนฯ นอกสถานที่ ที่ สนง.ศธจ.ภูเก็ตเมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ภาคเช้า สืบเนื่องที่ คสช.กำหนดให้มี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังให้แก่ สนง. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคในการนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ได้ย้ายสังกัดมาลงกรอบอัตรากำลังใหม่ใน สนง.ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตหลายราย สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต จึงให้บริการเชิงรุกและอำนวยความสะดวกแก่ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ของ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตในการแจ้งย้ายสังกัด หน่วยหักเงินเดือนฯนอกสถานที่ ที่ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตการให้บริการเป็นไปอย่างมิตรจิตมิตรใจเหมือนคนในครอบครัวเดียว ตามนโยบายของ
สนง.คณะกรรมการ สกสค.ที่กำหนดว่า…” ชีวิตครูเราดูแล ” ” ครอบครัวครูเราดูแล “ขอบขอบคุณ ท่านศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต(นางวิมลมาลย์ รินไธสง) ที่ให้ทีมงานบริหารและเจ้าหน้าที่ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างดียิ่ง.

96640