สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่  27  ธันวาคม  2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.ประจำเดือนธันวาคม 2560  เวลา 09.30  น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต 
26056775_1658036564254807_1864909199_n

26056864_1658035367588260_507760942_n
26057885_1658036500921480_1534141348_n
26176452_1658036517588145_2040113901_n
26175114_1658036530921477_1835446062_n