สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางใหญ่ เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน มีการกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกันและร่วมกันเก็บขยะบริเวณคลองบางใหญ่ตลอดแนวถึงแหลมสะพานหิน
207241

207239

207240

207271

207273

207276

207260

207263

207264

207265

207267

207268

207269

207277