สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้”

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต  นางจิตรา  อยู่ประสิทธิ์ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ นางสาวจรรยาพร จันทร์ทิพย์  นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ” เราชาวการศึกษาภูเก็ต พร้อมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ “
วันนี้ พร้อมกับ นักเรียน ครูฯ ผอ.สมจิต ศิลปศาสตร์ โรงเรียนวิทยาสาธิต และนายมนัส เสียงสลัก ประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันบริจาค น้ำดื่มคุณภาพ”ตราเฟรชชี่” (จากโรงงานผลิตน้ำดื่มของบริษัท เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูฯจำกัด) ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯ กับ นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่ ศ.ธจ.ภูเก็ต ที่ศูนย์รับบริจาค ร.ร.บ้านสะปำ”มงคลวิทยา” โดยมี ผอ.ฉวี จิตต์สำรวย ประธานศูนย์ฯ อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง ทราบว่า เช้าวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 คาราวาน สิ่งของบริจาคฯที่ได้รับจากสถานศึกษาต่างๆ และหน่วยงานทางการศึกษา จะออกเดินทาง ไปช่วยเหลือโรงเรียน,นักเรียน,ครูฯ,และประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป.
16128741_1319647971427003_143917145_n