สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต “จัดประชุมแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.00 น.  สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาลูกหนี้ค้างชำระกองทุนสนันสนุนพิเศษ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  กลุ่มที่ 2  (กลุ่มวิกฤตรุนแรง) ค้างชำระตั้งแต่ 10 – 15 งวด  เพื่อเชิญชวนให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์  http.www.smartotep.net  ตามยุทธศาสตร์  UNASIP MODEL  ” การปลดหนี้สินเพื่อ…คืนโอกาสพัฒนาชีวิตครู สู่วิถีพอเพียง”  ตามแนวคิด/นโยบาย ที่ ท่าน ดร.พิษณุ   ตุลสุข  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรม สกสค. ได้ให้ไว้
17028922_1358907580834375_1045309423_n

17078751_1358907664167700_1429800363_n

17028860_1358907684167698_1224427648_n17078234_1358907627501037_791901210_n