สำนักงาน สกสค.ภูเก็ตร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ภาคเช้ า (1) นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต (2) นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ(3) นางสุดารัตน์ ทองหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ (4) นางศรัญญา ฤทธิรงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (5) น.ส.จรรยาพร จันทร์ทิพย์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม(เก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เทิดบูชาและอาลัยยิ่งในชีวิต ขอดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สรรคาลัย
106407