หารือเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าพบหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต กับนายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
นอกจากนั้น ได้ร่วมหารือแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และทุพพลภาพถาวร ให้ได้รับสวัสดิการเป็นเงินสมทบรายเดือน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
แนวทางแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึ

แนวทางแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึ_0