เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา

วันพฤหัสบดีที่​ 23​ พฤษภาคม​ 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ โรงเรียนกะทู้วิทยา ณ​ ห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยมี ดร.ชัยอนันต์​ สุทธิกุล​ นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้(ประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนกะทู้วิทยา)เป็นประธานการประชุม
การประชุมในวันนี้​มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา4​ เรื่องสำคัญดังนี้
1.การขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา​ 2562
2.การขอความเห็นชอบใช้เงินบำรุงการศึกษา (บกศ.)​จ้างครูอัตราจ้าง​ และนักการภารโรง ปีการศึกษา​ 2562​ (12​ เดือน) 9​ ราย​ ดังนี้
(1) ครูอัตราจ้าง​ 2​ ราย ในวงเงินงบประมาณ​ 430,000 บาท
(2) ครูพี่เลี้ยง​ 1​ ราย ในวงเงินงบประมาณ​ 72,000 บาท
(3) นักการภารโรง​ 6​ ราย ในวงเงินงบประมาณ​ 815,760 บาท
3.ขอความเห็นชอบใช้เงินงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม​ และจัดทำเอกสารประกอบการสอน
4.การจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่วงโยทวาทิตของโรงเรียน)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่โรงเรียนเสนอ
โรงเรียนกะทู้วิทยา​ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด​ สพม.เขต​14​ ในปีการศึกษา​ 2562 มีนักเรียน(ชาย-หญิง) รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,085 คน​(จัดเป็น​ ร.ร.ขนาดกลางของ​ สพฐ.)
มีครูผู้สอนรวมทั้งสิ้น​ 57 คน​ มีนายปัญญา​ หัตถิ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพโรงเรียนหนึ่งใน​จังหวัดภูเก็ต​ มีผลการสอบ O-​Netระดับ​ ม.3, ม.6​ สูงกว่าระดับเฉลี่ย
ระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา
ขอชมเชยท่านผู้บริหารโรงเรียน​และคณะครูของโรงเรียนกะทู้วิทยาทุกท่าน​ที่ได้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจนทำให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้.
228401

228400

228402