เยี่ยมครูผู้สูงอายุ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตและชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต เดินทางไปเยี่ยมครูผู้สูงอายุรายนายพัฒน์ จันทร์แก้ว อายุ 78 ปี ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และเป็นผู้รับบำนาญสังกัด สพป.ภูเก็ต ณ บ้านพักบ้านอ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูอาวุโสด้วย
297630

297632

297634

297635

297636