เยี่ยมบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 17 มีนาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกชมรมฯ ไปเยี่ยมครูเจริญ ท่าเรือรักษา (ผู้ป่วยติดเตียง) ณ บริษัท ภูเก็ตแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และขาดคนดูแล
151570

S__18292745