เยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค.

14945

14951
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ และนางสาวจรรยาพร จันทร์ทิพย์ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต นำกระเช้าไปเยี่ยมนายพัลลภ เอ่งฉ้วน สมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน