เยี่ยมเจ้าหน้าที่กิจกรรมครัวสนามจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวย การสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต และนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ พล.ร.ตรี วโรดม สุวารี รองผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดภูเก็ต (กอ.รมน.จว.ภก.) ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบของให้กับครัวสนาม จังหวัดภูเก็ต โดยมี ครู กศน. นักศึกษา กศน. และประชาชนจิตอาสา ในการปฏิบัติงานในครัวสนามจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมครัวสนามเพื่อสนับสนุนกำลังพลตำรวจ ทหาร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และประชาชนจิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ของประชาชนที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณด่านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
141259684_4324603390899763_6020604675730341809_n

140497226_4324603787566390_2664504032323534182_n

140832709_4324603367566432_1858263355950881339_n

141665858_4324603667566402_3904079957199394277_n