เริ่มแล้วค่ะ “โครงการอบรมลีลาศพื้นฐานเพื่อสุขภาพ สกสค.จังหวัดภูเก็ต” ครั้งที่ 1

เริ่มแล้วค่ะ…!!! “โครงการอบรมลีลาศพื้นฐานเพื่อสุขภาพ” โดยเครือข่ายครูไทยสุขภาพดีมีแบ่งปันด้วยหลัก 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต 1. หัวหน้าโครงการ นางสมจิต ศิลปศาสตร์ ผอ.ร.ร.วิทยาสาธิต ประธานเครือข่ายฯ 2. ครูลีลาศ นายองศา สมใจ 3. ผู้ประสานงานโครงการ (1) นางสุดารัตน์ ทองหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต (2) นางสาวจรรยาพร จันทร์ทิพย์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต วันเสาร์แรก(5 สิงหาคม 2560)ของเดือนสิงหาคม 2560 ปรากฏว่า ผู้สมัครมาเข้ารับการอบรม รวม 14 คน(7 คู่) นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ของโครงการฯ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 หยุด 1 เสาร์ เสาร์หน้า (19 สิงหาคม 2560) เปิดอบรมตามปกติ ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.00 น. ขอเรียนเชิญ ครูและบุคลาการทางการศึกษา ทั้งประจำการ และนอกประจำการ ( ครูอาวุโส – ผู้รับบำนาญ) สมัครเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมได้ สนใจติดต่อ นางสุดารัตน์ ทองหอม สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต โทร. 076 611 113 ได้ค่ะ

20668269_1525440454181086_447092437_n