แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต

เรียน สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สามารถสแกน QR CODE เพื่อประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต ซึ่งระบบจะเปิดให้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561
QR-ประเมิน-ผอ

คู่มือ