โครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใจโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และถนนทางเข้าสำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต, ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต, คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ภูเก็ต, สพม.14,คณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา, พนักงานเจ้าหน้าที่บริษัท TIGER KINGDOM และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 100 คน ร่วมทำกิจกรรมตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ รอบอาคารสำนักงานและถนนทางเข้าสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
โคงการจิตอาสา_๑๙๐๗๒๖_0187

โคงการจิตอาสา_๑๙๐๗๒๖_0178

โคงการจิตอาสา_๑๙๐๗๒๖_0177

โคงการจิตอาสา_๑๙๐๗๒๖_0063

โคงการจิตอาสา_๑๙๐๗๒๖_0062

โคงการจิตอาสา_๑๙๐๗๒๖_0002

โคงการจิตอาสา_๑๙๐๗๒๖_0001

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

โคงการจิตอาสา_๑๙๐๗๒๖_0188