โครงการจิตอาสา (กิจกรรมปรับภูมิทัศน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการจิตอาสา (กิจกรรมปรับภูมิทัศน์) โดยมีคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันวางกระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ทำให้มีดูสะอาดและความสวยงาม ยิ่งขึ้น.
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_23

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_24

222560281_176936244427224_6129656290870528194_n

224458075_1144953102661573_4670105447769548227_n

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_0

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_1

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_3

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_4

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_7

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_9

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_10

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_12

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_13

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_14

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_16

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_17

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_18

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๐๒_20