โครงการถวายเทียนพรรษาและทัศนศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต นางจิตรา อยู่ประสิทธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ น.ส.จรรยาพร จันทร์ทิพย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษาและทัศนศึกษา
ประจำปี 2561 กับสมาชิก”ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต” และ “ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต”
โดยมีนายเสทือน มุขดี ประธานชมรมครูอาวุโส จังหวัดภูเก็ต นางอิศรา ณ นคร กรรมการและเลขานุการชมรมฯ และกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ตั้งใจจัดให้แก่ มวลสมาชิก “ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต” และสมาชิก “ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต” ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญ สร้างกุศล ร่วมกิจกรรมนันทนาการและทัศนศึกษา ประจำปี 2561
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ โดยรถบัสปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 66 คน และรถตู้ นำคณะโดย อ.บุญจันทร์ หลิมพัฒนวงศ์ อีก 2 คัน จำนวน 18 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 84 คน
การถวายเทียนพรรษา ที่วัดพังตรี อ.ระโนด จ.สงขลา มีสมาชิกฯที่เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ร่วมทำบุญผ้าป่าถวายเจ้าอาวาสวัดพังตรี จำนวน 41,000.-บาท และสมาชิกฯที่เดินทางโดยรถตู้ถวายเงินทำบุญใส่ซองให้แก่เจ้าอาวาสอีกจำนวนหนึ่ง
งานเลี้ยงสังสรรค์-กิจกรรมการแสดงบนเวที-กิจกรรมนันทนาการ จัดที่ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมลีการ์เด้น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในค่ำวันที่ 13 กรกฎาคม 251 และ ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง ในค่ำวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมท่องเที่ยว – ทัศนศึกษา จัดให้มีกิจกรรมช้อปปิ้งตลาดกิมหยง อ.หาดใหญ่ สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองพัทลุง(ตลาดป่าไผ่,นาโปแก,ทะเลน้อย,เขาอกทะลุ) “ช๊อป ชิม ชม” วิถีชาวบ้านคนเมืองลุง “หลาดใต้โหนด” รวม 2 คืน 3 วัน(ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561) กิจกรรมการเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เรียกร้องขอให้จัดโครงการนี้ในปีหน้าต่อไปอีก

ในปีนี้(2561) มีสมาชิกแกนนำอาวุโส ที่เป็นกำลังสำคัญในกิจกรรมสำคัญๆตามรายการที่กำหนดฯ
1.อ.ศิริ ประกอบกิจ 2.อ.จิตต์ เอียดสังข์
3.อ.สวัสดิ์ ชุมรักษ์ 4.อ.สุเมธ ศุภนาม
5.อ.มารศรี นราภักดิ์6.อ.นุกูล เดชรักษา
7.อ.ชวนศักดิ์ จำปาทอง
8.อ.ประถม พรหมดวง
ฯ ล ฯ

นับเป็นอีกปีหนึ่ง ที่”ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต”ได้ดำเนินการในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับมวลสมาชิกฯให้สมาชิกฯได้ใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีคุณค่า.
423

448

451

452