โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูอาวุโสผู้มีจิตอาสา – จิตสาธารณะ และครูอาวุโสปูชนียบุคคล

วันที่ 10 เมษายน 2562 ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูอาวุโสผู้มีจิตอาสา – จิตสาธารณะและ ครูอาวุโสปูชนียบุคคล และกิจกรรมรดน้ำขอพรครูผู้สูงอายุวันสงกรานต์ ตามโครงการเกียรติยศครูสร้างได้ ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในงาน โดยนี้ปีนี้ คณะกรรมการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้มีมติคัดเลือกครูอาวูโส ผู้มีจิตอาสา – จิตสาธารณะ จำนวน 8 ท่าน และครูอาวุโสปูชนียบุคคล จำนวน 7 ท่าน ผู้มาร่วมงานทุกท่านร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามวีถีไทย
รดน้ำครูอาสุโส_๑๙๐๔๑๑_0007

รดน้ำครูอาสุโส_๑๙๐๔๑๑_0013

รดน้ำครูอาสุโส_๑๙๐๔๑๑_0016

รดน้ำครูอาสุโส_๑๙๐๔๑๑_0026

รดน้ำครูอาสุโส_๑๙๐๔๑๑_0056

รดน้ำครูอาสุโส_๑๙๐๔๑๑_0062

รดน้ำครูอาสุโส_๑๙๐๔๑๑_0064

รดน้ำครูอาสุโส_๑๙๐๔๑๑_0085

รดน้ำครูอาสุโส_๑๙๐๔๑๑_0097

รดน้ำครูอาสุโส_๑๙๐๔๑๑_0104