โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด ( Tiger Kingdom ) จัดโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี 2562 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ รดน้ำพรวนดิน ตัดแต่งกิ่งไม้รอบอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต72762056_453906098593161_8340034114610528256_n

75375642_522373918316059_7863623702049456128_n

390973

390974

390976

390977

390978

73318472_784075312013700_463127178226171904_n

74214141_2624534411111116_2809829053140303872_n

74387039_450820845589681_8667249792943915008_n

74533697_445846152735764_6397164598377578496_n

75196270_2742165185839834_308677555806797824_n

75233739_725619697943239_3697791130448953344_n