โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม (กิจกรรมจิดอาสาเพื่อชุมชนและสังคม)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนวิทยาสาธิต จัดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม (กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม) จัดทำอาหารกล่องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต
IMG_1458

IMG_1461

IMG_1462

IMG_1475

IMG_1476

IMG_1479

IMG_1480

IMG_1481

IMG_1482

IMG_1483

IMG_1484

IMG_1517

IMG_1520

IMG_1525

IMG_1531

IMG_1540

IMG_1544

IMG_1553

IMG_1561

IMG_1563