โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้​ ทักษะ​ เจตคติในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน 2 หลักสูตร 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่​ 1​ หลักสูตร​ “ครูรุ่นใหม่​ หัวใจพอเพียง” ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผู้เข้ารับการอบรมสังกัด สพม.14 จังหวัดภูเก็ต (ครูผู้ช่วย) จำนวน 59 คน
รุ่นที่​ 2​ หลักสูตร​ “ครูสูงวัย​ หัวใจพอเพียง” ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ผู้เข้ารับการอบรม (ครูอาวุโส) จำนวน 53 คน
รุ่นที่3​ หลักสูตร”ครูรุ่นใหม่​ หัวใจพอเพียง” ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ผู้เข้ารับการอบรมสังกัด สพป.ภูเก็ต (ครูผู้ช่วย) จำนวน 48 คน

ขอขอบคุณหน่วยงานและทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการอบรม​ ทำให้ผู้เข้าอบรมทุกรุ่น
ได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ

SONY DSC
SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC