โครงการแข่งขันกีฬา “สูงวัยเกมส์”

วันพฤหัสบดีที่​ 20​ มิถุยายน 2562:ภาคเช้า นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด​และชมการแข่งขันและร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ทีมวู้ดบอล
“บุคคลแกนนำ​เครือข่ายความร่วมมือในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต” ในการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล​ ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัย”สูงวัยภูเก็ตเกมส์”
ครั้งที่​ 12​ ปี​ 2562ณ​ สนามกีฬาวู้ดบอล​ สะพานหิน

ในปีนี้​ เทศบาลตำบลกะรน​ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน​ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)​ในจังหวัดภูเก็ตจัดส่งทีมวู้ดบอลเข้าแข่งขัน​ ดังนี้
* ทีมชาย​ 19​ ทีม(ทีมละ​ 4 คน)​
* ทีมหญิง​ 18​ ทีม(ทีมละ​ 4 คน)​

“บุคคลแกนนำ​เครือข่ายความร่วมมือในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต” ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน​ สกสค.จังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมแข่งขัน​ ดังนี้
1.ผศ.นิพนธ์​ แจ้งเอี่ยม(ประธานชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต)​ ทีมเทศบาลนครภูเก็ต​ ทีมA
2.นายจิตติ์​ เอียดสังข์ (กรรมการชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต)​ทีมเทศบาลนครภูเก็ต​ ทีมB
3.นายบูรณันต์ ชุมรักษ์ (ประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต) ทีมเทศบาลตำบลวิชิต
4.นายสมพงศ์​ สิทธิไชย (กรรมการชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต)​ทีมเทศยาลตำบลเทพกษัตรี
5.นางนิตยา​ ชุมรักษ์(กรรมการชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต)​ทีมเทศบาลตำบลวิชิต
6.น.ส.มารศรี​ นราภักดี (กรรมการชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ตฉทีมเทศบาลตำบลเชิงทะเล

นับเป็นการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัยที่ได้รับความสนใจจากผู้สูงวัยอย่างมากประเภทหนึ่งและเป็นประโยขน์กับผู้สูงวัยที่จะได้ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและการมีกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม.
255546

255547

255548

255549

255551

255555