โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จัดโครงการโลกสวยตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก ประจำเดือนเมษายน 2562 เพื่อรตรวจติดตามอาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังการผ่าตัด 15 ราย ผลปรากฏว่าอาการหลังการผ่าตัดเป็นปกติเรียบร้อยดีทุกราย และมีผู้มาตรวจคัดกรองรายใหม่ จำนวน 31 ราย เข้าเกณฑ์ต้องผ่าตัด 11 ราย โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์ผ่าตัดมีกำหนดเดินทางไปผ่าตัดในวันที่ 29 เมษายน 2562
171481

171482

171484

171488

171490

171491

171494

171496

171498