โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จัดโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ตรวจติดตามอาการผู้ป่วยหลังการผ่าตัดตา จำนวน 16 คน ซึ่งผลหลังการผ่าตัดทุกคนมีอาการเป็นปกติเรียบร้อยดี และตรวจคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 20 คน พบเป็นตาต้อกระจกจำนวน 12 คน ได้ทำการนัดหมายไปผ่าตัดจำนวน 6 คน โดยนัดหมายเดินทางโดยเครื่องบินในวันที่ 24 มิถุนายน 2562
62180636_1863850823715238_5973581527643062272_n

61802398_460779424672375_1365772610553511936_n

61790617_433465230784764_8434856985232408576_n

61936277_486855345478933_8927839649364180992_n