โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จัดโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัดและตรวจคัดกรองต้อกระจก ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มีผู้มาตรวจติดตามหลังผ่าตัด 9 ราย ผู้มาตรวจคัดกรอง 16 ราย เข้าเกณฑ์ผ่าตัด 6 ราย ได้ทำการนัดหมายเพื่อเดินทางไปผ่าตัดในวันที่ 23 กันยายน 2562 จำนวน 4 ราย59985

59986

59989

59992

59994

69582340_368417880761754_3384698056204091392_n

69591580_2294928844101050_3453216425391423488_n

69706279_402900823748730_412764713835823104_n

69716379_1376654729163842_970448848373678080_n

70261058_373088550053852_2769697784964579328_n