โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จัดโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัดและตรวจคัดกรองต้อกระจก ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มีผู้มาตรวจติดตามหลังผ่าตัด 7 ราย ผู้มาตรวจคัดกรอง 13 ราย เข้าเกณฑ์ผ่าตัด 1 ราย และได้ทำการนัดหมายเพื่อเดินทางไปผ่าตัดในวันที่ 21 ตุลาคม 2562
71034136_513811189187733_8680021183141249024_n

71299359_2156885491082925_7389816563655770112_n

71313037_686043901805716_1687958611600343040_n

71385119_721065781702166_378653860232691712_n

71927968_447877179407161_3537213100799295488_n

72205358_3013399255353136_8783824761659588608_n