โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ปี 2561

คัดกรอง2
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ตรวจคัดกรองต้อกระจกและตรวจติดตามหลังผ่าตัดที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ตรวจติดตามหลังผ่า(F/U) ครบรอบหนึ่งเดือน 5 ราย ผลการตรวจ ปกติดีมากทั้ง 5 ราย
*ผลการคัดกรองรายใหม่
มีผู้เข้าคัดกรองจำนวน 13 ราย
เข้าเกณฑ์ นัดผ่าตัดจำนวน 2 ราย ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
*เดินทางไปผ่าตัดโดยเครื่องบิน(ฟรี)
และมีรถตู้ รับส่ง (ไป-กลับ)
ที่สนามบินดอนเมือง – รพ.ศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี
เดินทางไปวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
เดินทางกลับวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561