โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิต สุพรรณบุรี จัดโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัดและตรวจคัดกรองต้อกระจกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
มีผู้ผู้มาตรวจติดตามหลังผ่า จำนวน 3 ราย
ผู้ตรวจคัดกรองรายใหม่ 16 ราย
เข้าเกณฑ์ต้องผ่าตัด 4 ราย และได้ทำการนัดหมายไปผ่าตัด จำนวน 3 ราย่ โดยเดินทางโดยเครื่องบินในวันที่ 17 ธันวาคม 2562
79529953_521914368409095_4663281254395805696_n

78265729_1301119736762695_7926702469386600448_n

78858152_1816281331849242_5337552709975277568_n

79335279_563762844423778_8711701093844779008_n

78359208_431523860870785_7488382970722516992_n

77268043_2413961545520944_3866942494642012160_n

78721834_2200605983573708_761184186148061184_n