โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิต จัดโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ตรวจคัดกรองผู้ที่เป็นโรคตาต้อกระจกรายใหม่ จำนวน 17 ราย เข้าเกณฑ์ต้องได้รับการผ่าตัด 11 ราย โดยได้ทำการนัดหมายไปผ่ตัดในวันที่ 24 มีนาคม 2563 และตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัดให้กับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแล้วจำนวน 17 ราย ทุกรายมีอาการเป็นปกติเรียบร้อยดี
113274

140122

88133278_553777298590964_7508864132158849024_n

89032301_202730597749123_6323171782270386176_n