โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 : ภาคเช้า สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการ “โรคสวยตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลในครอบครัวของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2561 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลในครอบครัว เข้าร่วมคัดกรองโรคตาต้อกระจกฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆแล้วกว่า 700 คน พบผู้เป็นโรคตาต้อกระจกกว่า 70 ราย และได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
ในวันนี้ มีผู้มาใช้บริการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก ดังนี้
-​ มาคัดกรอง รวม 32 ราย
– พบเป็นตาต้อกระจก 8 ราย
-​ นัดเดินทางไปผ่าตัด 7 ราย
-​ รอนัดเดินทางเดือนสิงหาคม 1 ราย
ทั้ง 7 รายนัดเดินทางโดยเครื่องบินในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ในวันนี้ ได้รับการสนับสนุน ซาลาเปา เป็นอาหารว่างเลี้ยงผู้ที่มาตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกทุกคนจากนางอิศรา ณ นคร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้.
284711

284696

284697

284701

284703

284709

674078

674080

674082

674083

106453953_2526376974280166_2236838513586434059_n

106688027_271041537464215_7285019164114268854_n