โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก

วันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ได้ดำเนินการรวจติดตามอาการหลังผ่าตัด
และการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
1.มีผู้มาตรวจติดตามผลหลังผ่าตัด จำนวน 14 คน
2.มีผู้มาตรวจคัดกรองฯ จำนวน 15 คน
-​ เข้าเกณฑ์ผ่าตัด จำนวน 2 คน
-​ นัดไปผ่าตัด จำนวน 4 คน
(ผ่าตัดตา ที่ 1. 2 คน
(ผ่าตัดตา ที่ 2. 2 คน)​
โดยเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินจังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 ตุลาคม 2563
ในการนี้ จะมีการคัดกรอง”ตาต้อกระจก” โดยทีมเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลศุภมิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. -​ 11.00 น.
ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
772643

772647

772648

772649

783436

783437

783438

783439

783440

783441

783442

783443