โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจติดตามผลหลังผ่าตัดและตรวจคัดกรองต้อกระจกที่สำนักงาน สกสค.ภูเก็ต มีครูและบุคลากรทางการศึกษามาเข้ารับบริการ ดังนี้
ผู้มาตรวจติดตามผลหลังผ่าตัด 13 ท่าน
ผู้มาตรวจคัดกรอง 7 ท่าน
เข้าเกณฑ์ผ่าตัด 4 ท่าน
นัดไปผ่าตัด 5 ท่าน
นัดไปผ่าตา1 4 ท่าน
นัดไปผ่าตา2. 1 ท่าน
เดินทางโดยเครื่องบินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 ท่าน
187812

187813

187814

187815

187817