โครงการโลกสวยตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร ตรวจติดตามหลังผ่าตัด(F/U) และตรวจคัดกรองต้อกระจกรายใหม่ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
* ผู้มาตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด จำนวน 10 ราย
* ผู้มาตรวจคัดกรองฯ จำนวน 13 ราย
* เข้าเกณฑ์ผ่าตัด จำนวน 6 ราย
* นัดเดินทางไปผ่าตัด 6 ราย
ตา 1 (E1) จำนวน 3 ราย
ตา 2 (E2)​ จำนวน 3 ราย
ทั้ง 6 ราย เดินทางโดยเครื่องบิน วันที่ 22 กันยายน 2563
และในวันพฤหัส​บดีที่ 3 กันยายน 2563 (ภาคเช้า) ทีมตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกโรงพยาบาลศุภมิตร จะมาให้บริการตามปกติประจำเดือน กันยายน 2563 (ทุกวันพฤหัสแรกของเดือน)
จึงขอเรียนเชิญครูและบุคคลในครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

“ชีวิตครู -​ครอบครู เราดูแล”
” สกสค.ยุคใหม่ ครองใจผู้รับบริการ”
1

2

3

4

5

6

7

8