โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทย ไร้ต้อกระจก

วันที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มีผู้มารับบริการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด จำนวน 5 ราย และเป็นผู้ตรวจคัดกรองรายใหม่จำนวน 18 ราย มีอาการโรคตาต้อกระจกและได้ทำการนัดหมายไปผ่าตัด จำนวน 4 ราย
165003616_302603987915086_7830912593281488687_n

331489

331491

331492

331493

331495

164853993_4047728065290297_1025456375658001024_n

164909245_169645278335050_504839611241371997_n

164909253_358637885445930_9133004148531192990_n

164910823_455700092365137_5505179952039468039_n

331486