โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก

วันที่ 5 มีนาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จัดกิจกรรมโครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก โดยในวันนี้ได้มีการนัดตรวจติดตามดูอาการของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแล้ว จำนวน 14 ราย ปรากฏว่าทุกรายมีผลการผ่าตัดเป็นปกติเรียบร้อยดี และมีครูและบุคลากรทางการศึกษามารับการตรวจคัดกรองใหม่ จำนวน 8 ราย พบผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องรับการผ่าตัดจำนวน 6 ราย และได้ทำการนัดหมายเข้ารับการผ่าตัดในวันที่ 25 มีนาคม 2562
25620306_๑๙๐๓๐๖_0001

25620306_๑๙๐๓๐๖_0002

25620306_๑๙๐๓๐๖_0003

25620306_๑๙๐๓๐๖_0006

25620306_๑๙๐๓๐๖_0008

25620306_๑๙๐๓๐๖_0009

25620306_๑๙๐๓๐๖_0011

25620306_๑๙๐๓๐๖_0012

25620306_๑๙๐๓๐๖_0013

25620306_๑๙๐๓๐๖_0015

25620306_๑๙๐๓๐๖_0016

25620306_๑๙๐๓๐๖_0017