โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จัดโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ตรวจติดตามอาการผู้ป่วยหลังการผ่าตัดตา จำนวน 9 คน ซึ่งผลหลังการผ่าตัดทุกคนมีอาการเป็นปกติเรียบร้อยดี และตรวจคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 15 คน พบเป็นตาต้อกระจกจำนวน 8 คน ได้ทำการนัดหมายไปผ่าตัดจำนวน 4 คน โดยนัดหมายเดินทางโดยเครื่องบินในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
67964190_331408584433207_6297616456276246528_n

68540868_334872514064337_5397624192751370240_n

68567810_410805166453319_2031674824140521472_n

67561730_351514759098738_733118902740975616_n

67673421_2456188841071306_4340131333838733312_n

67768753_401022853870910_553813501420765184_n

67790091_486959701865702_6494678326139944960_n